เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอรีไฟแนซ์รถพร้อมกับสินเชื่อรถแลกเงิน

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอรีไฟแนซ์รถพร้อมกับสินเชื่อรถแลกเงิน


ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้หลายคนจึงหันไปพึ่งการกู้สินเชื่อนอกระบบเพื่อให้ตัวเองมีสภาพคล่องมากพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละวันต่อไปได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นการกู้นอกระบบหรือนำสินทรัพย์ไปจำนำหรือขายฝาก ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการขอสินเชื่อเงินกู้นอกระบบงานได้ดอกเบี้ยที่แพงแสนแพง และการขอรีไฟแนซ์รถและสินเชื่อรถแลกเงินในระบบกับธนาคารและสถาบันการเงินทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อน แต่ก็ยังมีหลายคนที่รู้สึกว่ามีความต้องการเงินด่วนเพื่อใช้ในจำนวนมากจะได้เป็นข้อสงสัยว่าเราสามารถที่จะขอสินเชื่อทั้ง 2 แบบพร้อมกันได้หรือไม่ ด้วยการขอสินเชื่อในครั้งนี้จะขอสินเชื่อรีไฟแนซ์รถ พร้อมกับสินเชื่อรถแลกเงินนั้นเอง ถ้าจะรถแลกเงินต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภาระเท่านั้น ในเมื่อเงื่อนไขของสินเชื่อรถแลกเงินคือจะต้องเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ปลอดภัยร้านหรือผ่อนหมดแล้ว จะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่ยังผ่อนอยู่หรือกำลังอยู่ในสัญญาของสินเชื่ออื่นๆอยู่มายื่นขอกู้พร้อมกันได้ นอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นก็คือการขอสินเชื่อรถแลกเงินกับรีไฟแนนซ์พร้อมกันในทางเทคนิคแล้วเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการขอสินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปจำนำกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เราไปขอเงินกู้ เมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าจะให้อีกธนาคารหนึ่งมาจำนำต่อหรือรับโอนเจ้าของกรรมสิทธิ์จากอีกธนาคารหนึ่งที่เป็นผู้กล่อยเงินกู้ไปก่อน เพราะว่าแต่ละธนาคารก็ต้องควบคุมความเสี่ยงของตัวเอง เผื่อว่าผู้ขอกู้เงินไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้ ก็ยังสามารถนำรถที่โอนชื่อเป็นของธนาคารแล้วมาขายต่อในตลาด โดยเงินที่ได้จากการขายต่อครั้งนี้ก็จะนำไปถัวเฉลี่ยกับการขาดทุนจากการเกิดหนี้เสียนั่นเอง รีไฟแนนซ์รถเองก็ต้องใช้รถที่ผ่อนอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะเลี่ยงวลีโดนยการไม่กู้สินเชื่อรถแลกเงินมนขณะที่ยังผ่อนรถอยู่ แต่หันมากู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถโดยใช้รถที่ผ่อนหมดแล้วแทน ก็ย่อมไม่สามารถทำได้เช่นกัน เพราะว่าธนาคารระบุว่ารถยนต์ที่จะนำมาจำนำเล่มทะเบียนสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถจะต้องเป็นรถที่ผ่อนอยู่ หรือยังไม่ปลอดภาระเท่านั้น นอกจากนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยังจำเป็นต้องขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยินยอมในการเปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนเล่มทัเบียนมาให้เป็นชื่อของธนาคารที่รับจำนำอยู่โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผ่อนหมดแล้วจะถอนจำนำและโอนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนให้เป็นชื่อของเราเหมือนเดิม นอกจากนี้ธนาคารยังไม่สามารถลงชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถยนต์ 2 ธนาคารในรถคนเดียวกันได้ คุณจึงไม่สามารถขอกู้สินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถพร้อมกันได้ ถ้าจะหาสินเชื่อรถแลกเงินหรือรีไฟแนนซ์รถที่ไหนดีที่สุด ในกรณีที่คุณสามารถรวบรวมโปรโมชั่นจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆด้วยตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าจะได้ข้อมูลที่สดใหม่ และถูกต้องแน่นอน แต่ถ้ามีวิธีที่จะพอประหยัดเวลาได้ ผมก็จะนึกถึง https://car.4cash.co เว็บไซต์ค้นหาสินเชื่อรถแลกเงินและรีไฟแนนซ์รถธนาคารไหนดีที่สุด