ติดประวัติเครดิตบูโรแล้วกู้รถแลกเงินได้หรือไม่

ติดประวัติเครดิตบูโรแล้วกู้รถแลกเงินได้หรือไม่


สำหรับใครก็ตามที่กำลังติดตามอ่านข้อความอยู่ ว่าเคยรีไฟแนนซ์รถไว้ กับธนาคารก่อนหน้านี้แล้วมีเงินเหลือพอที่ จะนำมาโปะสินเชื่อเพื่อที่จะไม่ต้องผ่อนรายเดือนอีกต่อไป แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนคนคนเดิมที่ถึงแม้จะเคยมีเงินก้อนมากพอจะปิดสินเชื่อ รีไฟแนนซ์รถ ก็อาจจะเกิดเหตุสวนทางกันไงชั่วขณะทำให้ต้องการเงินก้อนมาหมุนเวียนส่วนบุคคลครั้งหนึ่งก็เป็นได้ หลายคนจึงมีความคิดที่จะนำรถที่เพิ่งปลอดภาระมาขอสินเชื่อ รถแลกเงินกับสถาบันการเงินอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้านำมาจัดไฟแนนซ์จะได้วงเงินสูงมากไหม และค่า จำนำรถทั้งนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง รอพูดกันตามตรงจะรีไฟแนนซ์รถแต่ละครั้งก็เสียค่าใช้จ่ายไม่ต่างกับการขอสินเชื่อรถแลกเงินใหม่เลย

ถ้าเคยรีไฟแนนซ์รถแล้วเราสามารถขอรถแลกเงินได้เป็นเรื่องปกติ

ในวงการธนาคารนั้นเราพบเห็นลูกค้าหลายประเภทมาขอสินเชื่อในแต่ละวัน และหลวงพี่เจอประจำก็คือกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์รถแล้วผ่อนหมดแล้วกลับมา ขอสินเชื่อรถแลกเงินใหม่ เพราะถ้าพิจารณากันตามตรงแล้วเราจะพบว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถที่ถูกกำหนดเมืองไทยจากอาคารต่างๆไม่เคยระบุว่าต้องห้ามไปขอสินเชื่อ ไฟแนนซ์รถยนต์หรือตำนำรถจากที่อื่นมาก่อน https://car.4cash.co ได้รวบรวมข้อมูล และสอบถามลูกค้ากลุ่มกนึ่ง เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานนี้ และพบว่าหลายคนนำระที่เควขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถมาเข้าธนาคารเป็นสินเชื่อรถแลกเงินใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะนำรถที่เคยโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของธนาคารที่เราผ่อนรถแลกเงิน หรือจะรีไฟแนนซ์รถกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้ว ก็ย่อมนำมาขอสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์และจำนำรถกับธนาคารใหม่ได้เช่นกัน แต่ก็อาจจะต้องนำดอกเบี้ยมาบวกลบคูณหารกันหน่อย ว่าการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถครั้งนี้ถึงความคุ้มค่า ระหว่างเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าทำเนียมดำเนินการต่างๆ เทียบกับวงเงินที่ได้รับมาใช้จ่ายว่าจะเหมาะสมหรือไม่

วงเงินที่ได้จากรถแลกเงินเหรือรีไฟแนนซ์รถจะคุ้มเหมือนจำนำรถและไฟแนนซ์รถยนต์หรือไม่

ถ้าเป็นคำถามที่ให้ตอบทันทีผมยังตอบไม่ได้ครับ เพราะว่ายังไม่รู้ ว่าคุณจะไปขอสินเชื่อ รีไฟแนนซ์รถจากธนาคารไหน ที่สำคัญราคาก็ให้อัตราดอกเบี้ยรถแลกเงินและไฟแนนซ์รถยนต์ไม่เหมือนกัน คุณอาจจะต้องลองเข้าไปในเว็บไซต์ https://car.4cash.co ดูก่อนว่าสินเชื่อำนำรถประเภทที่คุณจะขอ มีอะตราดอกเบี้นและข้อกำหนดจากธนาคารอย่างไร เพราะว่าคุณต้องไม่ลืมว่าแต่ละสถาบันการเงินถูกกำหนดนโยบายจากฝ่ายประเมินสินเชื่อไม่เหมือนกัน ทำให้กระบวนการดำเนินงานและนโยบายด้านดอกเบี้ยรวมถึงการพิจารณาวงเงินอนุมัติ รวมถึงการคิดเบี้ยปรับกรณีจ่ายค่างวดล่าช้าก็แตกต่างกันไปด้วย สินเชื่อรถที่ว่าคุ้มค่าจากธนาคารหนึ่ง อาจเป็นสินเชื่อ รถแลกเงินที่ไม่น่าสนใจเลยในอีกธนาคารหนึ่งก็เป็นได้