ข้อดีของรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียน

ข้อดีของรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียน


ในระยะหลังมานี้เราคงได้มีโอกาสเห็นหลายธนาคารออกมาทำโฆษณาทำนองว่า ขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่มีใครรู้ คำถามคือเราจะทำแบบนั้นไปทำไม? ขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่มีใครรู้คืออะไร ทำไมต้องขอสินเชื่อแบบไม่มีใครรู้? นิยามของการขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่มีใครรู้ ต้องท้าวความกันก่อนว่าในช่วงแรกนั้น สินเชื่อรถแลกเงินก็คือการจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยชื่อของเราที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ จะต้องโอนให้กับธนาคารหรือลิสซิ่งที่รับจำนำรถยนต์ของเรา ซึ่งข้อความและหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกอยู่ในเล่มทะเบียนรถยนต์ ดังนั้นพอเราผ่อนครบทุกงวดหรือไถ่ถอนคืนมาแล้ว ถึงแม้ว่าธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นชื่อเราเป็นเจ้าของ แต่ถ้าเปิดย้อนกลับไปดูก็จะเห็นอยู่ดีว่าเราเคยนำรถไปจำนองกับธนาคารไว้ หลายคนพี่อยากจะหาสินเชื่อเงินกู้เอนกประสงค์ชั่วคราวโดยนำรถยนต์ไปค้ำประกันนั้น จึงไม่เลือกทำวิธีนี้เนื่องจากไม่อยากให้ทะเบียนรถยนต์ของตนมีประวัติว่าเคยเอาไปจำนำกับธนาคารหรือลิสซิ่ง จึงได้เกิดเป็นสินเชื่อรถแลกเงินรูปแบบใหม่ คือรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียน ถ้าไม่โอนเล่มทะเบียนแล้ว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อรถแลกเงินอย่างไร? ในเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องโอนชื่อกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปให้ธนาคาร ดังนั้นรูปแบบของขั้นตอนการให้สินเชื่อนั้นจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น ให้เราทำหนังสือมอบอำนาจการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ทิ้งไว้ (โอนลอย) ควบคู่ไปกับสัญญากู้รถแลกเงิน นั่นหมายความว่า ถ้าเราสามารถผ่อนชำระได้ครบทุกงวด หรือไม่ปล่อยให้รถโดนยึดนั้น พอครบสัญญาธนาคารก็จะคืนเล่มทะเบียนให้เลย โดยเล่มทะเบียนก็ยังขาวสะอาดไม่มีการโอนชื่อกรรมสิทธิ์ไปเป็นของธนาคารหรือลิสซิ่งแต่อย่างใด แต่ในกรณีที่เราปล่อยให้รถโดนยึด ธนาคารจึงจะนำสัญญามอบอำนาจฉบับนี้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ภายหลัง สรุปง่ายๆว่า ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถแลกเงิน แบบโอนเล่มทะเบียนหรือไม่โอนเล่มทะเบียน ถ้าเราเบี้ยวไม่ผ่อนชำระ และปล่อยให้ผิดสัญญากู้ สุดท้ายรถก็โดนยึดอยู่ดี แต่กลางขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียนนั้น จะเป็นข้อดีกับเรามากกว่าในการทำให้ประวัติในเล่มทะเบียนขาวสะอาด แล้วธนาคารไหนบ้างที่รับจัดสินเชื่อรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มทะเบียน มีหลายธนาคารเลยครับซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆก็จะแตกต่างกันไป ผมแนะนำให้เข้าไปดูได้ที่ https://car.4cash.co ซึ่งได้รวบรวมข้อเสนอของธนาคารและลีซิมชื่อดังในเมืองไทยไว้ค่อนข้างละเอียดครับ